Udlot

Panahon sa kwaresma, sa ting-init, sa walay kasigurohan, milungtad hangtod mihubas ang mga pangandoy, nawagtang ang mga pahiyom, kaguol ug kabalaka ang gikumkum. Sa makausang…
Read More